An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
131.01.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 265 DIN 31.08.2017, DE LA D-NA TRIPON GEORGETA-ELENA CĂTRE DL. TRIPON CRISTIAN
231.01.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „COLONEL SABIN MOTORA” MUREŞ
331.01.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 133 DIN 20.02.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHEMEȘ DĂNUȚ ȘI D-NA GHEMEȘ ANA-MARIA
431.01.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 76 DIN 27.02.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA DAN RODICA-LUMINIȚA
531.01.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 60 DIN 01.07.1999, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. DANCU OVIDIU
631.01.2023HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL 2023
731.01.2023HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELELOR MORTUARE DIN ORAȘUL LUDUȘ
831.01.2023HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024
931.01.2023HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
1031.01.2023HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO, UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI, INTERVENȚII, TRANSPORT ȘI ZONE VERZI”, TARIFE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFICE REALIZATE DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI LUDUȘ PRECUM ȘI TARIFE PRACTICATE PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ECARISAJ ȘI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL LUDUȘ
1131.01.2023HCL PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 195/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂȘURAT PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ, PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE
1231.01.2023HCL PRIVIND ACTUALIZAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1331.01.2023HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
1431.01.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL MUREȘ, APROBAT PRIN HCL NR. 197 DIN 28 DECEMBRIE 2022
1531.01.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA A DOI ADMINISTRATORI PROVIZORII ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
1631.01.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1728.02.2023HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 328 DIN 17.12.2009, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. FEKETE CAROL ȘI D-NA FEKETE ENIKÖ
1828.02.2023HCL PENTRU APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
1928.02.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 137 DIN 22.02.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA ISZLAI DIANA-IULIA
2028.02.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 135 DIN 22.02.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOLDOVAN IOSIF ATTILA
2128.02.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 179 DIN 19.03.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA SZABÓ EMILIA-MARGARETA
2228.02.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
2328.02.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA A 2 CONSILIERI LOCALI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2022
2428.02.2023HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
2528.02.2023HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
2628.02.2023HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL ORAȘULUI LUDUȘ ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2022
2728.02.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
2828.02.2023HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 5.452.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
2928.02.2023HCL PRIVIND APROBAREA ANEXEI NR. 2.2.C PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAȘUL LUDUȘ”
3028.03.2023HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ PENTRU ANUL 2023
3128.03.2023HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 114 DIN 27.01.2021, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. RACOVIȚAN IOAN-ANDREI
3228.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
3328.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 205 DIN 28.03.2018, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. DOMNUI ROBERT
3428.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 188 DIN 16.03.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. NICOARĂ CRISTIAN
3528.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 207 DIN 24.04.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ, DL. MUREȘAN DORIN-IOAN ȘI D-NA MUREȘAN IULIANA-MONICA
3628.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 208 DIN 24.04.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ, DL. PORUMB MARIUS ȘI D-NA PORUMB LAURA
3728.03.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 9 DIN 01.02.1999 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. ( FOSTĂ TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.)
3828.03.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI NR. 290 DIN 21.12.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. VARGA ZOLTAN, AVÂND CA OBIECT ÎNCHIRIEREA LOCUINŢEI SITUATĂ ÎN ORAŞUL LUDUŞ, STR. CIOARGA, NR. 61B
3928.03.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 129 DIN 20.02.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. BIGMAT S.R.L.
4028.03.2023HCL PRIVIND VÂNZAREA, ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995, A LOCUINŢEI SITUATE ÎN LUDUŞ, STR. REPUBLICII, NR. 30, AP. 5, CĂTRE D-NA FODOR MARIANA
4128.03.2023HCL PRIVIND APROBAREA BILANȚULUI CONTABIL PE ANUL 2022 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
4228.03.2023HCL PRIVIND APROBAREA RETRAGERII UNEI UNITĂȚI ADMINISTRATIV – TERITORIALE DIN ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
4328.03.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
4428.03.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 104/29.06.2020 PRIN CARE S-A APROBAT CONTRACTAREA DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PANĂ LA 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
4528.03.2023HCL PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
4625.04.2023HCL PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2024
4725.04.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 189 DIN 21.04.2015, DE LA DL. HEREPEAN ADRIAN ȘI D-NA HEREPEAN ANA-GABRIELA CĂTRE DL. IURIAN SERGIU-ALIN ȘI D-NA BOGĂȚAN SIMINA-GEORGIANA
4825.04.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 209 DIN 21.05.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA VĂCAR ALEXANDRA
4902.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 11 DIN 20.05.1998, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BARANYAI ȘTEFAN
5025.04.2023HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 11, SC. B, AP. 9, CĂTRE D-NA ȘONERIU RUXANDRA-CORNELIA
5125.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI UAT LUDUȘ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” COD MYSMIS 130963
5225.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „CHEMAREA STRĂBUNILOR” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „ZILELE ORAȘULUI LUDUȘ – 2023”
5325.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNEI UNITĂȚI ADMINISTRATIV – TERITORIALE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
5425.04.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
5525.04.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
5625.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA DIZOLVĂRII ASOCIAȚIEI „SALVITA-SMURD”
5725.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
5825.04.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI A DEVIZULUI ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
5925.04.2023HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
6025.04.2023HCL PRIVIND PARTICIPAREA UAT ORAȘUL LUDUȘ ÎN CADRUL PROGRAMULUI „CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE” FINANȚAT PRIN ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, APROBAREA CUANTUMULUI CONTRIBUȚIEI PROPRII ȘI STABILIREA NUMĂRULUI DE AUTOVEHICULE UZATE CARE FACE OBIECTUL PROIECTULUI
6109.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
6209.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI A DEVIZULUI ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
6309.05.2023HCL PRIVIND COFINANȚAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAŞUL LUDUŞ”
6409.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE 1.071.000 LEI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 1 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.24/2023 PENTRU UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PRIVIND ACORDAREA UNOR ÎMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI
6526.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA ANEXEI NR. 2.2.C PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ORAȘUL LUDUȘ”
6630.05.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE AFLATE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
6730.05.2023HCL PRIVIND CEDAREA FOLOSINŢEI GRATUITE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. VÂNĂTORILOR, NR. 1, ORAȘUL LUDUȘ CĂTRE GRĂDINIȚA „CĂSUȚA FERMECATĂ”
6830.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 24 DIN 01.06.2001, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA STOICA ANDREIA-BRÎNDUȘA
6930.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 217 DIN 11.06.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. COPY TECH COMPUTER S.R.L.
7030.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 348 DIN 06.06.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MARIAN AURELIA
7130.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 221 DIN 30.05.2018, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. CAZAC AUGUSTIN - OVIDIU
7230.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 – VARIANTA ACTUALIZATĂ
7330.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE ȘI A TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CORP NOU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUDUȘ”
7430.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTELOR DE MANDAT ÎNCHEIATE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ADMINISTRATORII PROVIZORII DESEMNAȚI AI SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
7530.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI INTEGRALE A PLANULUI DE SELECȚIE – PROFILUL CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI MODELUL ANUNȚULUI PRIVIND SELECȚIA PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SOCIETATEA ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
7630.05.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „FLOARE DE NU-MĂ-UITA” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „ROȘIORI ÎN SĂRBĂTOARE”
7730.05.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 131 DIN 16 SEPTEMBRIE 2019 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 69 DIN 27 APRILIE 2021, DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
7830.05.2023HCL PRIVIND TRANSMITEREA, FĂRĂ PLATĂ, A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR APARȚINÂND U.A.T. ORAȘ LUDUȘ CĂTRE GRĂDINIȚA „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
7930.05.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8030.05.2023HCL PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR AFERENTE PROGRAMULUI, PENTRU ANII ȘCOLARI 2023 – 2024 ȘI 2024 – 2025
8130.05.2023HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 55861 LUDUȘ
8230.05.2023HCL PRIVIND ÎNTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12.255 MP ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ, ÎN FAVOAREA ORAȘULUI LUDUȘ - DOMENIUL PUBLIC
8320.06.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
8427.06.2023HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 57500 ȘI C.F. NR. 60247
8527.06.2023HCL PRIVIND CESIUNEA ȘI REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 355 DIN 06.06.2013, DE LA DEFUNCTA ROTARU IRINA CĂTRE DL. ROTARU GABRIEL
8627.06.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 354 DIN 14.06.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BUZA ARPAD
8727.06.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 346 DIN 06.06.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA CĂLUGĂR LINA
8827.06.2023HCL PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A MODALITĂȚII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE ȘI A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A UNOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAȘULUI LUDUȘ
8927.06.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
9027.06.2023HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 243 DIN 29.07.2020, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. NISTOR VASILE-EMANUEL
9127.06.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „PRIETENIA-I RARĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „GHEJA ÎN SĂRBĂTOARE”
9227.06.2023HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 4.432.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
9325.07.2023HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU ORAȘUL LUDUȘ PE ANUL 2023
9425.07.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA TERENULUI PENTRU PARCĂRI ACOPERITE
9501.08.2023HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII,DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 15, PARTER, AP. 1, CĂTRE DL. AITONEAN ANDREI-CLAUDIU
9625.07.2023HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
9725.07.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE MANDAT ÎNCHEIATE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ADMINISTRATORII PROVIZORII DESEMNAȚI AI SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL
9825.07.2023HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., PRECUM ȘI APROBAREA TARIFELOR DE SALUBRIZARE AFERENTE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A UNOR ACTIVITĂȚI SPECIFICE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI LUDUȘ
9925.07.2023HCL PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI „INVESTIȚII ÎN SISTEMELE INFORMATICE ȘI ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ A SPITALUL ORĂȘENESC LUDUȘ”
10022.08.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 07.08.2009, DE LA D-NA MATEI ESTERE LETIȚIA CĂTRE DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
10122.08.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002, DE LA D-NA MATEI ESTERE LETIȚIA CĂTRE DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
10222.08.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010, DE LA D-NA MATEI ESTERE LETIȚIA CĂTRE DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
10322.08.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
10422.08.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 LUDUȘ
10522.08.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
10622.08.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN VLĂDUȚIU” LUDUȘ
10722.08.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
10822.08.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE UAT ORAȘUL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „CHEMAREA STRĂBUNILOR” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII MANIFESTĂRII „TOAMNA LUDUȘEANĂ”
10922.08.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
11022.08.2023HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
11130.08.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC”, COD SMIS 125626
11230.08.2023HCL PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC”, COD SMIS 125626
11306.09.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 104 DIN 29 IUNIE 2020 PENTRU APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FIANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ȘI ANEXEI NR. 1 AFERENTE
11418.09.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 104 DIN 29 IUNIE 2020 PENTRU APROBAREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE MAXIM 9.000.000 LEI PENTRU ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL CO-FIANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ȘI ANEXEI NR. 1 AFERENTE
11526.09.2023HCL PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU ASIGURAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
11626.09.2023HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI UAT LUDUȘ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” COD MYSMIS 130963 – SERVICII DE DIGITIZARE
11726.09.2023HCL PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ȘI ALOCAREA SUMEI DE 25.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU A SĂRBĂTORI FAMILIILE CARE ANIVERSEAZĂ 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
11826.09.2023HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRILOR ȘI COMPLETĂRILOR LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ
11926.09.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 268 DIN 19.08.2011, DE LA DL. POPA IOAN-LIVIU CĂTRE DL. SZÉKELY FRANCISC
12026.09.2023HCL PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 36 DIN 01.07.2005, DE LA D-NA VĂLEAN DIANA-AGNETA CĂTRE DL. STOICA FILIP ȘI D-NA STOICA ANICA
12126.09.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267 DIN 17.10.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BICHIGEAN ANDREEA-GABRIELA
12226.09.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 282 DIN 26.09.2016, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA BOCICOR ROZALIA
12326.09.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 273 DIN 26.09.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. GHERASIM OVIDIU-GABRIEL
12426.09.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 253 DIN 18.09.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOCA EUFIM-DANIEL
12526.09.2023HCL PRIVIND APROBAREA ACCESĂRII UNEI LINII DE CREDITARE BANCARĂ DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACHIZIȚIEI UNOR UTILAJE SECOND-HAND
12626.09.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
12726.09.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
12826.09.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL LUDUȘ NR. 66 DIN 26.04.2022
12926.09.2023HCL PRIVIND APARTAMENTAREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF NR. 60470 – C1 LUDUȘ
13031.10.2023HCL PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI PUIA GELU VIRGIL
13131.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 269 DIN 15.11.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. KORODI JOZSEF-ATTILA
13231.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 268 DIN 15.11.2017, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MURȘA ADRIAN-AURELIAN
13331.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 274 DIN 01.11.2012, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. OROSAN OCTAVIAN-FLORIN
13431.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 277 DIN 23.11.2011, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA PUIA ÉVA
13531.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 310/4729 DIN 03.11.2009, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN MUREŞ
13631.10.2023HVL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 15 DIN 10.11.2003, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. MOLDOVAN NICOLAE-SORIN
13731.10.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
13831.10.2023HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
13931.10.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
14031.10.2023HCL PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
14131.10.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ȘI ASIGURĂRII UNEI CIRCULAȚII FLUENTE PE PERIOADA DE IARNĂ 2023 – 2024
14231.10.2023HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI „CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ
14331.10.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
14431.10.2023HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 15, MANSARDĂ, AP. 17, CĂTRE D-NA DEMIAN EMILIA – IOANA
14531.10.2023HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI PENTRU TINERI, DESTINATĂ ÎNCHIRIERII, DIN STR. ZĂVOIULUI, BL. 11, SC. B, AP. 18, CĂTRE DL. SAIOC OPREA – OVIDIU
14631.10.2023HCL PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR APARȚINÂND ORAȘULUI LUDUȘ, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 59327, C.F. NR. 59416 ȘI C.F. NR. 59778
14731.10.2023HCL PRIVIND APROBAREA RENUMEROTĂRII ADMINISTRATIVE A IMOBILELOR DE PE RAZA ORAȘULUI LUDUȘ
14831.10.2023HCL PRIVIND MAJORAREA LINIEI DE CREDIT APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 131 DIN 16 SEPTEMBRIE 2019 ȘI MAJORATĂ PRIN H.C.L. NR. 69 DIN 27 APRILIE 2021, DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.
14931.10.2023HCL PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA COMPANIEI AQUASERV S.A. A UNOR TERENURI PUBLICE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ, ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA AMPLASAMENTELE OPERATE DE COMPANIA AQUASERV S.A. PRIN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ”
15031.10.2023HCL PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR. 195/2020 PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂŢILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂŞURAT PE RAZA ORAŞULUI LUDUŞ, CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DESFĂŞURAT PE RAZA ORAŞULUI LUDUŞ, PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE
15121.11.2023HCL PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL „ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ”
15221.11.2023HCL PENTRU APROBAREA MODIFICĂRILOR ȘI COMPLETĂRILOR LA REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA „SISTEMULUI PORTABIL DE ÎNREGISTRARE VIDEO ȘI AUDIO – AMC 1018”, MODUL DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE A ACESTUIA DE CĂTRE PERSONALUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ LUDUȘ
15321.11.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 19.12.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. DACTYLIS PROD S.R.L.
15421.11.2023HCL PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ASOCIAȚIA „CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI LUDUȘ 2011”
15521.11.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
15621.11.2023HCL PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „AMPLASARE PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE”, COD PROIECT C10-I1.3-261
15721.11.2023HCL PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 107/2023 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ
15821.11.2023HCL PENTRU MODIFICARE HCL NR. 125/2023 PRIVIND APROBAREA ACCESĂRII UNEI LINII DE CREDITARE BANCARĂ DE CĂTRE S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACHIZIȚIEI UNOR UTILAJE SECOND-HAND
15904.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19”, COD SMIS 139503
16004.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE DIN ORAȘUL LUDUȘ - COMPONENTA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 19”, COD SMIS 139503
16104.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IOAN VLĂDUȚIU, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”, COD SMIS 120294
16204.12.2023HCL PRIVIND ETAPIZAREA PROIECTULUI „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA STRUCTURII EDUCAȚIONALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IOAN VLĂDUȚIU, ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ”, COD SMIS 120294, FINANȚAT ÎN CADRUL POR 2014-2020
16304.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC”, COD SMIS 125626
16404.12.2023HCL PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 64 DIN 09 MAI 2023 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE 1.071.000 LEI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 1 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 24/2023 PENTRU UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE DESTINATE ACORDĂRII UNOR ÎMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI
16504.12.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
16619.12.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 29 DIN 08.01.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI DL. CIORBĂ HORAȚIU-TITUS
16719.12.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 30 DIN 08.01.2014, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI D-NA CIORBĂ ANA
16819.12.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 281 DIN 07.08.2009, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
16919.12.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
17019.12.2023HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. PĂCURAR VALER-MARIUS
17119.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA REÎNNOIRII, PE O PERIOADĂ DE 1 AN, A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PRIVIND TERENURILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI LUDUŞ, PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE AUTO, PENTRU ANUL 2024
17219.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC”, COD SMIS 125626
17319.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC”, COD SMIS 125626
17419.12.2023HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME
17519.12.2023HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PRIVIND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE ÎN ANUL 2024 DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 196/2016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE
17619.12.2023HCL PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
17719.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ LA 30 NOIEMBRIE 2023
17819.12.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 282 DIN 19.12.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI S.C. XXX CONTROL S.R.L.
17919.12.2023HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 283 DIN 19.12.2013, ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ȘI S.C. XXX CONTROL S.R.L.
18019.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
18119.12.2023HCL PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN HCL NR. 46 DIN 25 APRILIE 2023 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI A LIMITELOR AMENZILOR PENTRU ANUL 2024
18219.12.2023HCL PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENȚA CURENTĂ ȘI TRECEREA ÎN EVIDENȚA SEPARATĂ A DEBITORILOR DECLARAȚI ÎN STARE DE INSOLVABILITATE
18319.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA NIVELULUI TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2024 ÎN ORAȘUL LUDUȘ
18419.12.2023HCL PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI FINAL, ÎN PROCESUL DE NUMIRE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AI SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ SRL PRECUM ȘI APROBAREA MODELULUI CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI DURATA ACESTUIA