1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 octombrie 2023.

2. Prezentarea Sentinței Civile nr. 2702/C/2023 emisă de Judecătoria Luduș;

3. Depunerea jurământului de către dl. Herța Emanuel – Cristian în urma validării mandatului de consilier local;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea „Sistemului portabil de înregistrare video și audio – AMC 1018”, modul de folosire și întreținere a acestuia de către personalul Serviciului Poliția Locală Luduș;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 19.12.2013,  încheiat între autoritatea locală şi S.C. Dactylis Prod S.R.L.;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”;

9. Diverse

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 21 noiembrie 2023

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amplasare puncte de reîncărcare vehicule electrice”, Cod proiect C10-I1.3-261;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 107/2023 privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificare HCL nr. 125/2023 privind aprobarea accesării unei linii de creditare bancară de către S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. în vederea finanțării achiziției unor utilaje second-hand;

Actualizat in - 22.11.2023, la ora 08:25.