1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 23 februarie 2021.

2. Proiect de hotărâre de aprobare a Procedurii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice;

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Luduș a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune și valorificării;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Biroului Poliția Locală Luduș pentru anul 2021;

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Parc public” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului  „Şcoala Generală Gheja” în secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș;

7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 208 din 24.04.2013, de la dl. Deaj Mihai-Vasile și  d-na Deaj Ioana către dl. Porumb Marius și d-na Porumb Laura;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 295  din 16.08.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na László Judit;

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 12 din 15.06.2006, încheiat între autoritatea locală şi Botezan Petru;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 180 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi d-na Láposi Erzsébet-Enikö;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Florea Teofil-Cosmin;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 183 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Fraico Ioan Attila;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 181 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Giurgea Dumitru-Tudor;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 188 din 16.03.2016, încheiat între autoritatea locală şi dl. Nicoară Cristian;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 177 din 20.04.2011, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Poli Izo Construct S.R.L.;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Telekom Romania Communications S.A.;

17. Proiect de hotărâre privind cesiunea și reînnoirea contractului de concesiune nr. 314 din 20.11.2009, către dl. Mărginean Cosmin-Traian și d-na Mărginean Monica-Cristina;

18. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 282 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Petrea Alexandru și d-na Petrea Ana;

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 13, etaj I, ap. 4, către dl. Cherekes Mihai-Alexandru;

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap . 2, către dl. Morar Claudiu- Alin;

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 25/25.02.2020 referitor la durata mandatului de administrator al d-lui Baghiu Ovidiu-Tănasie;

22. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL pentru perioada 2021 – 2023;

24. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 30 martie 2021 

 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în orașul Luduș;

Actualizat in - 30.03.2021, la ora 08:47.