Anexa nr. 4 la HCL nr.70 din 25 mai 2021 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE

 CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE

Acte necesare pentru obţinerea

certificatului de urbanism:

 

Cererea se completeaza tinand cont de urmatoarele precizari:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea

      certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

      3. elementele care definesc scopul solicitării;

 

Formular cerere

 

Acte necesare pentru prelungire valabilitate certificat de urbanism:

 

 

Formular cerere

 

Acte necesare pentru obţinerea autorizatiei de construire:

 

·         Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire;

·         Documentul de plată a taxei de autorizare;

·         Certificatul de urbanism – copie;

·         Extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;

·         Documentaţia tehnică - D.T.;

·         Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;

·         Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Formular cerere

 

Observatii:

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea în vederea urmatoarele: - în situatia, în care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) - piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare); - se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare).

 

 

Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire

 

·         Cerere tip pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

·         Documentul de plată a taxei de prelungire autorizaţie;

·         Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire;

·         Autorizatia de construire/desfiintare in original.

 

Formular cerere

 

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare

          

·         Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de desfiinţare;

·         Documentul de plată a taxei de autorizare;

·         Certificatul de urbanism – copie;

·         Extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;

·         Documentaţia tehnică - D.T;

·         Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;

·         Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

Formular cerere

 

 

Observatii:

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea în vederea urmatoarele: - în situatia, în care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) - piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare); - se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare)

 

 

Acte necesare pentru evidentierea constructiei

      

 

Formular cerere

 

Acte necesare pentru inscrierea constructiei in Cartea Funciara

 

·        Cerere tip notare constructie in C.F.;

·        Documentul de plată a taxei;

·        Autorizatia de construire (copie xerox);

·        Documentaţie topo necesară întăbulării;

·        Extras C.F. al terenului în original, actualizat la zi;

·         Declaratie pe proprie răspundere (sinceră) privind suma la care se ridică valoarea constructiei la data terminării, pentru regularizarea taxei de autorizatie de constructie ( pentru constructiile executate după 1991);

·         Dovada recalcularii taxei de autorizaţie de construire;

·         Cerere de recepţie a lucrării.

 

     Formular cerere

 

Observatii:

Declaratia nesinceră se pedepseste conform legii (art.292,293 Cod penal).

 

 

Acte necesare pentru eliberarea adeverintei de nomenclatura stradala

       

Plan topografic.

 Formular cerere

Actualizat in - 30.08.2023, la ora 15:12.