1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 iulie 2022 și de la ședința extraordinară din data de 11 august 2022.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Luduș pentru perioada 2021-2027 – varianta actualizată;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl.11, sc. A, ap. 2 către d-ra Dumitru Iuliana-Mariana;

4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 112 din 31 august 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor din orașul Luduș, și a categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al orașului Luduș, precum și constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la HCL nr. 57/26 aprilie 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2023;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului Poliția Locală;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația „Tradițional de Transilvania” în vederea organizării manifestării „Toamna Ludușeană”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

10. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 31 august 2022

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „strada Dorului” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

13. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în C.F. nr. 57179, C.F. nr. 59566 și C.F. nr. 59932;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul  Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 79 din 25.06.2019;

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie (creșă), cod SMIS 120327;

           23.Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 129 din 16.09.2019;

 

Actualizat in - 02.09.2022, la ora 09:20.