ORAR CU PUBLICUL

LUNI - VINERI

8.00 - 12.00

15.00 - 16.00

TEREN

12.00 - 15.00

Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale

Regulament de organizare si functionare a directiei de asistenta sociala

Regulamentul privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în românia, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor din orașul luduș, și a categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al orașului luduș, precum și constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Categoriile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelul mediu lunar al subvenției, precum și categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al orașului Luduș

Actualizat in - 10.10.2023, la ora 13:47.