Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL (PREŞCOLARI)

- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
- certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
- adeverință grădiniță;
- certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
- certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii să nu depăşească 284 lei;
 

Model cerere primarie Ludus

Actualizat in - 21.08.2020, la ora 16:09.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200750, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.