Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

30 decembrie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

PROIECT DE BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2016

29 decembrie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane juridice.

12 octombrie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind "Regulamentul privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor din oraşul Luduş"

09 octombrie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind Stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, taxele extrajudiciare de timbru, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016.

25 august 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale  la bugetul local,datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Luduş pentru anul 2015.

22 iunie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Referat privind aprobarea procedurii şi a criteriilor pentru departajarea copiilor la înscrierea în Creşa orăşenească.

15 mai 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Referat privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea, întreţinerea şi exploatarea imobilului Bazin de înot didactic situat în oraşul Luduş, str. Pieţei nr.1.

08 aprilie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanism Zonal pentru "Racord nou Ø 10 inch S.R.M. Luduş, pe str. Ioan Th. Olteanu, beneficiar S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" SA"

19 ianuarie 2015 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Luduş pe anul 2015

Actualizat in - 31.10.2023, la ora 12:21.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202161, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.