Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

PLAN DE SELECŢIE ÎN VEDEREA DESEMNĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L.

 

Comisia de selecţie constituită conform HCL nr. 30/26.02.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al societăţii Administrativ Serv Luduş SRL, comunică lista scurtă a candidaţilor.

Consiliul Local al Oraşului Luduş, în calitate de autoritate publică tutelară organizează reluarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Administrativ Serv Luduş S.R.L., în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Luduş, prin Consiliul Local al Oraşului Luduş în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L., a demarat procedura de selecţie a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administraţie (membri neexecutivi) pentru societatea menţionată, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.-componenta initiala

  ANUNT - Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Luduş, prin Consiliul Local al Oraşului Luduş în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L., a demarat procedura de selecţie a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administraţie (membri neexecutivi) pentru societatea menţionată, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

          - Formulare

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.-componenta initiala.

ANUNT - Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Luduş, prin Consiliul Local al Oraşului Luduş în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al societăţii ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L., a demarat procedura de selecţie a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administraţie (membri neexecutivi) pentru societatea menţionată, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.-componenta initiala.

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.-componenta initiala.

Plan de selectie in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.-componenta integral.

Profilul Consiliului de Administratie al S.C. Administrativ Serv Ludus S.R.L.

Profilul canditatului pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. Administrativ Serv Ludus S.R.L.

Matricea Consiliului de Administratie al Societatii Administrativ Serv Ludus S.R.L.

Anunt:

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRATIV SERV LUDUŞ S.R.L.

Actualizat in - 04.04.2023, la ora 14:29.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204990, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.