Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

16 noiembrie 2016 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind Stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, taxele extrajudiciare de timbru, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2017.

10 august 2016 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, Primarul oraşului Luduş propune spre dezbatere publică

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială

19 iulie 2016 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, Primarul oraşului Luduş propune spre dezbatere publică 

Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din oraşul Luduş.

07 martie 2016 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mures - 2016.

15 februarie 2016 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Oraşului Luduş pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

09 februarie 2016 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Luduş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local - 2016

Actualizat in - 31.10.2023, la ora 10:56.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204985, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.