Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Astăzi, 10 decembrie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Orașul Luduș

 

 

Astăzi, 8 decembrie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din orașul Luduș  

Astăzi, 28 octombrie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, precum și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local , prin curse regulate, pe raza orașului Luduș

 

 Astăzi, 23 octombrie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

           - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Luduș pentru perioada 2021 – 2027

 Astăzi, 12 august 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Luduș.

 Astăzi, 15 iunie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

           - Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

 

Astăzi, 4 iunie 2020, Primăria oraşului Luduş anunţă deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a imobilului „Parcul Tineretului" din oraşul Luduş

 

 

Astăzi, 14 mai 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 66/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 Astăzi, 11 mai 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

 

Astăzi, 22 aprilie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

                       - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din orașul Luduș

             Astăzi, 24 martie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

           - Proiect de hotărâre privind Normele pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public din orașului Luduș

 

 

Astăzi, 23 martie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș

            Astăzi, 12 martie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul  2021.

 

Astăzi, 7 februarie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Primăria și Consiliul local al orașului Luduș

 Astăzi, 8 ianuarie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Investiții, Transport și Zone Verzi” precum și tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș

 Astăzi, 6 ianuarie 2020, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

 

 

Actualizat in - 13.10.2023, la ora 13:17.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202159, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.