Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Astăzi, 28 decembrie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

 

 

Astăzi, 5 noiembrie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice aflate pe raza orașului Luduș.

  Astăzi, 5 noiembrie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) în Orașul Luduș pentru perioada 2022 – 2027.

 

 

Astăzi, 24 septembrie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire pe teritoriul orașului Luduș. 

Astăzi, 20 august 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

           - Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Orașul Luduș la înființarea, organizarea și funcționarea „Grupului de acțiune locală – Tezaurul Câmpiei Mureșene.

 Astăzi, 19 iulie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor din orașul Luduș, și a categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al orașului Luduș, precum și constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Astăzi, 13 mai 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Luduș, aprobată prin HCL 152/2020.

 

Astăzi, 6 aprilie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2022.

Astăzi, 10 februarie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: 
           - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în orașul Luduș.
 

  Astăzi, 10 februarie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

           - Proiect de hotărâre de aprobare a Procedurii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice.

 Astăzi, 5 februarie 2021, Primăria orașului Luduș anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

            - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Actualizat in - 12.10.2023, la ora 14:57.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204988, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.