2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 11, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 13-15-17, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;
5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 1 din 14.08.1996, încheiat între autoritatea locală şi d-na Grama Mălina-Veronica;
6. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 2 din 14.08.1996, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Piscicola Tăureni S.R.L.;
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 07.11.2014 încheiat între autoritatea locală şi dl. Godri Ioan şi Ana;
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 315 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Emiliu-Mihăilă şi d-na Tilincă Maria;
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 316 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Mihai-Florin şi d-na Tilincă Zoiţa-Ofelia;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului încheiat între autoritatea locală şi dl. Varga Zoltan, având ca obiect închirierea locuinţei situată în oraşul Luduş, str. Cioarga, nr. 61B;
11. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 217 din 25.06.2014, de la d-na Chiorean Ancuţa-Roxana către d-na Pogăcean Adina;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Luduș”;
            Anexa "Registru local al spatiilor verzi Ludus_HQE"
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Luduș pentru perioada 2014 – 2020;
17. Proiect de hotărâre privind denunțarea contractului nr. 32717 din 22.08.2016 încheiat între autoritatea locală și O.C.P.I. Mureș;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „ Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”
19. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureș” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal referitoare la unele unități administrativ – teritoriale ale județului Mureș;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială;
21. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 din HCL nr. 86/16.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic” situat în orașul Luduș, str.Pieței, nr.1;
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
23. Diverse.

Actualizat in - 23.11.2016, la ora 14:19.