1. Proiect de hotărâre privind partajarea voluntară a terenului înscris în C.F. nr.53766 Luduş, nr. cad.53766.
  2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr.55581 Luduş, nr. cad.55581.
  3. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului "Şcoala Generală Roşiori" în centru cultural-religios.
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaţiei de îngrijire pentru minorul bolnav cu handicap grav NISTOR DORIN TUDOR, prin reprezentant legal NISTOR LIANA MONICA.
  5. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunare Generală modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ" conform H.G. nr.742 din 2014.
  6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunare Generală a A.D.I. "AQUA INVEST MUREŞ" aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş
  7. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunare Generală a A.D.I. "AQUA INVEST MUREŞ" aprobarea modelelor Contracteor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanel fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. "Compania Aquaserv" S.A., anexă la Contractul de Delgare nr.22/202.662/2010.
  8. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului evaluării performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Luduş pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.
Actualizat in - 16.01.2015, la ora 11:10.