Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 octombrie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Totu Daniel – Septimiu – Iulian;

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale a imobilului-teren în suprafață de 276 mp, înscris în C.F. nr. 59566 Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de închiriere privind spaţiile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş,cu altă destinaţie decât cea locativă;

5. Proiect de hotărâre privind reducerea suprafeței ce face obiectul contractului de închiriere nr. 415 din 21.12.2016, încheiat între autoritatea locală şi Asociația Pensionarilor Luduș și prelungirea duratei contractului;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participaţiune încheiat între autoritatea locală şi S.C. Luk Com S.R.L.;

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire pe teritoriul orașului Luduș;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

9. Diverse.

- Adresa nr. 41.832/17.11.2021 înaintată de 17 societăți comerciale din oraș.

 

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 23 noiembrie 2021  

10. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” ajustarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a patinoarului mobil artificial din orașul Luduș, str. Pieții, Anexă la H.C.L. Luduș nr. 164/2015;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul privind funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic”, aprobat prin H.C.L. nr. 86/16.06.2015;

Actualizat in - 25.11.2021, la ora 19:14.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202469, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.