Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 octombrie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 13, mansardă, ap. 10, către d-na Gurghean Emilia – Cristina;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 315 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, d-na Tilincă Maria;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 316 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Mihai – Florin și d-na Rotar Zoița – Ofelia;

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea finanțării din partea O.C.P.I. Mureș în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Luduș;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

7. Proiect de hotărâre privind aderarea unității administrativ teritoriale comuna Papiu-Ilarian la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile proprietate privată de pe raza orașului Luduș, județul Mureș;

9. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului local al orașului Luduș pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către operatorul economic SC CASA FUNERARĂ CRISTINA&ANCA S.R.L.;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin gestiune directă a serviciului public de salubrizare a orașului Luduș activitatea  de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice nr. 76 din 20.12.2017;

11. Diverse 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2022

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unității administrativ teritoriale orașul Sângeorgiu de Pădure la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014 – 2020, Zona LUDUȘ – GREBENIȘUL DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișul de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”;

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 18 din 25 ianuarie 2022 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și de înmormântare pentru situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza orașului Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”, cod SMIS 120333;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizate și a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”, cod SMIS 120333;

  17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 

Actualizat in - 08.12.2022, la ora 12:13.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200167, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.