Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1.      Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 ianuarie 2019 ;

2.      Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2018;

3.      Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a mijlocului fix ”Centrala termică nr. 1”, din patrimoniul U.A.T. Orașul Luduș;

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubrizare - activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

5.      Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

6.      Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 19.03.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na  Szabó Emilia-Margareta;

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pe anul 2019 cuprinzând lucrările ce trebuie executate de către benefeciarii Legii 416/2001;

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică;

9.      Proiect de hotărâre privind angajarea d-lui SZILAGYI DEZIDERIU ca asistent personal pentru  bolnava cu handicap grav SZILAGYI PARASCHIVA;

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav ANDREI LUCREȚIA;

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav PĂCALĂ NICULINA;

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav BELDEAN GAVRIL;

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav MOCEAN MARIA;

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic” situat în orașul Luduș, str. Pieței, nr.1, Anexa nr.1 la HCL nr. 86/16.06.2015

 

14.  Diverse.

Actualizat in - 04.03.2019, la ora 19:27.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197547, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.