Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 31 august 2022.

2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 204  din 28.03.2018, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gheorghieș Valer-Alin;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bichigean Andreea-Gabriela;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  282 din 26.09.2016, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bocicor Rozalia;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.  273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 18.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Moca Eufim-Daniel;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 255 din 01.10.2012, încheiat între  autoritatea locală şi dl. Popescu Vlad-Dumitru și d-na Popescu Andreia-Alina;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pentru a sărbătorii familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înființată Comisia de circulație rutieră a Orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 107 din 31.07.2006, prin care s-a aprobat structura pe specialități a comisiei sociale care va analiza cererile tinerilor care au solicitat spațiu locativ construit prin A.N.L.;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor proprietate publică;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 202 din 25.08.2009, prin care a fost constituită Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 242 din 20.10.2009, prin care s-a aprobat componența Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și de locuințe din fondul locativ de stat și repartizarea acestora;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare pentru închirierea bunurilor proprietate publică;

16. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 27.09.2022

17. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr. 4919 din 18.11.2019 aferent proiectului „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie (creșă)”, cod SMIS 120327.

 18. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 1 Sânpaul;

19. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 1 Sânpaul;

 

Actualizat in - 27.09.2022, la ora 08:02.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200170, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.