Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 aprilie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 134 din 01.03.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Vințeler Remus și d-na Vințeler Ileana;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 5 din 01.06.2001, încheiat între autoritatea locală şi dl. Botoșer Alexandru Daniel;

5. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 31 mai 2022

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în cartierul Centrul Vechi”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în orașul Luduș”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația „Floare de Nu-Mă-Uita” în vederea organizării manifestării „Roșiori în Sărbătoare”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea liniei de credit aprobată prin H.C.L. nr 131 din 16 septembrie 2019, de către S.C. ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat al orașului Luduș și a situațiilor financiare pe anul 2021;

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 

Actualizat in - 25.05.2022, la ora 15:53.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197372, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.