Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de  21 noiembrie 2023 și de la ședința extraordinară din data de 04 decembrie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 08.01.2014, încheiat între autoritatea locală și dl. Ciorbă Horațiu-Titus;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 30 din 08.01.2014, încheiat între autoritatea locală și d-na Ciorbă Ana;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Păcurar Valer-Marius;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Păcurar Valer-Marius;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Păcurar Valer-Marius;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt     

construite garaje auto, pentru anul 2024;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public”, cod SMIS 125626;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public”, cod SMIS 125626;

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind lucrările ce trebuie executate în anul 2024 de către beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 noiembrie 2023;

16. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 282 din 19.12.2013, încheiat între autoritatea locală și S.C. XXX Control S.R.L.;

17. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 283 din 19.12.2013, încheiat între autoritatea locală și S.C. XXX Control S.R.L.;

18. Diverse.

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2023

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr. 46 din 25 aprilie 2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2024;

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența curentă și trecerea în evidența separată a debitorilor declarați în stare de insolvabilitate;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în orașul Luduș.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final, în procesul de numire a membrilor Consiliului de administrație ai societății Administrativ Serv Luduș SRL precum și aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia;

Actualizat in - 22.12.2023, la ora 12:21.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197417, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.