Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 21 decembrie 2021.

2.    Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2021;

3.    Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2021;

4.  Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2021;

5. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – semestrul II 2021;

6.  Rapoarte privind activitatea desfăşurată de  consilierii locali în anul 2021;

7.   Rapoarte privind activitatea desfășurată de comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș în anul 2021;

8. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare instituit în favoarea Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș asupra unui imobil (construcție și teren) aparținând domeniului public al UAT Orașul Luduș;

9.      Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 124 din 28.09.2021;

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea procesului-verbal de negociere a preţului pentru achiziţionarea, de la Szasz Blaj și Szasz Viorica, a unui imobil – teren și construcții situat în oraşul Luduş, cu destinația de secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 al hotărârii nr. 105 din 31.08.2021;

12.  Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii nr. 84 din 29.06.2021;

13. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor aparținând Orașului Luduș, înscrise în C.F. nr. 59396, C.F. nr. 59432 și C.F. nr. 59482;

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Grădinița cu program prelungit nr. 2” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public,

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Școala generală nr. 1” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Cămin cultural” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice aflate pe raza orașului Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) în Orașul Luduș pentru perioada 2022-2027;

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 19 din 04.10.2004 de la d-na Hurubă Mihaela către dl. Cîrpaci-Szánto Alexandru și d-na Cîrpaci-Szánto Gabriela;

20. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 10.05.2002 de la d-na Oniță Anda către dl. Băiețan Vasile-Daniel și d-na Băiețan Alina-Mariana;

21. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 284 din 27.04.2010 de la dl. Soós Sándor și d-na Soós Maria către dl.  Moldovan Cornel Alexandru și d-na Moldovan Cornelia-Mihaela;

22. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 44 din 04.07.1997de la S.C. Uniqa Asigurări S.A. către S.C. Bigmat S.R.L.;

23. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 333 din 17.12.2009 încheiat între autoritatea locală şi dl. Șoș Emil-Marius;

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind lucrările ce trebuie executate în anul 2022 de către beneficiarii  Legii nr. 416/2001;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și de înmormântare pentru situațiile deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza orașului Luduș;

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

27. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2022 – 2023;

28. Diverse.

 

Actualizat in - 21.01.2022, la ora 11:32.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197184, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.