Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 22 februarie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 16 din 04.07.2006 de la S.C. Solanum S.R.L. către dl. Câmpean Nicolae cu d-na Câmpean Clara și dl. Kiss Karol cu d-na Kiss Felicia;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 180 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi d-na Láposi Erzsébet-Enikö;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Florea Teofil-Cosmin;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 183 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Fraico Ioan Attila;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 181 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Giurgea Dumitru-Tudor;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 188 din 16.03.2016, încheiat între autoritatea locală şi dl. Nicoară Cristian;

8. Proiect de hotărâre privind cesiunea și reînnoirea contractului de concesiune nr. 258 din 01.04.2010, de la Solyom Rozalia către d-na Solyom Maria Magdalena;

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea finanțării din partea O.C.P.I. Mureș în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Biroului Poliția Locală Luduș pentru anul 2022;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții aferente Unității Administrativ Teritoriale Luduș ce urmează a se realiza în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014 – 2020”;

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

14. Diverse.

                        Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia Curții de Conturi Mureș;

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 29 martie 2022: 

15. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de călătorie urbană a serviciului de transport public local de călători pe teritoriul administrativ al Orașului Luduș;

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil (construcții și teren) aparținând domeniului public al UAT Orașul Luduș către Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș.

 

Actualizat in - 29.03.2022, la ora 13:19.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200170, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.