Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 iunie 2019 ;

2.  Raport privind activitățile de asistență medicală comunitară derulate  în perioada ianuarie – iunie 2019;

3. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – Semestrul I 2019;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația „Keknefelejcs Notatarsulat” în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea Recoltei” – Roșiori, ediția 2019

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Pod peste râul Mureș – Luduș, DJ 107G km 32+372 – Lucrări de intervenție în primă urgență”;

7. Proiect de hotîrâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Pod peste râul Mureș – Luduș, DJ 107G km 32+372 – Lucrări de intervenție în primă urgență”;

8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I”. S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Pod peste râul Mureș – Luduș, DJ 107G km 32+372 – Lucrări de intervenție în primă urgență”;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 295 din 16.08.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na László Judit;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. pentru d-na Szabó Emilia-Margareta;

11. Pproiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 268  din 30.09.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Toth Alexandru;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 265 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Baldian Ana;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 268 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Banea Emilia;

14. Proiect de hotăeâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 284 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Beldean Maria;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 266 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bologh Vasile;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 267 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bologh Vasile;

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 272 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi Camera de Comerţ și Industrie Mureş;

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 280 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cebotari Vitalie și d-na Cebotari Ina;

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 287 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi CEC Bank S.A.;

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 273 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Coman Simion;

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 285 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Iuhasz Domnica;

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 286 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Ober Dorian-Florin;

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 275 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi  S.C. DRAGOŞ & SANDA S.R.L.,;

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 288 din  07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi  S.C. Riad Trade S.R.L.;

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 271 din  07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Bia & Dia Agro Serv S.R.L.;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finațării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Atletic Club SPORTIN Luduș, în anul 2019;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș;

28. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, al d-lui Tripon Sorinel;

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Baghiu Ovidiu-Tănase ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

30. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  OLAR GAFTA;

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

32. Diverse.

 

Actualizat in - 25.07.2019, la ora 14:50.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197370, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.