Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 noiembrie 2019;

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 278 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală și dl. Ignat Marius;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2020;

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15, etaj I, ap.6, către dl. Căpușan Silviu-Dan;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. între d-na Stînă Paula-Lucia-Mihaela și dl. Nemeș Paul-Lucian;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 în orașul Luduș;

9. Proiect de hotărâre privind partajarea unor cote de teren înscrise în CF nr. 57072 Luduș și CF nr. 57074 Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Biroului Poliția Locală;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat încheiat între autoritatea publică locală și dl. Baghiu Ovidiu-Tănasie;\

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2020;

14. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav POPA ANA;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 185.640,00 lei destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca obiect 4 (patru) sectoare cadastrale din cadrul UAT Luduș, ce se vor derula în perioada 2019 – 2021;

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea finanțării din partea O.C.P.I. Mureș în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Luduș;

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. nr. 189 din 18.12.2018 privind zonarea orașului Luduș;

18. Diverse.

 

Actualizat in - 13.12.2019, la ora 14:56.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197191, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.