Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 ianuarie 2022 și de la ședința extraordinară din data de 10 februarie 2022.

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2021;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Luduș, aprobată prin HCL 152/2020;

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 1 din 04.04.2006 de la dl. Brăileanu Viorel către d-na Cîmpean Dorina;

5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 9 din 12.06.2006 încheiat între autoritatea locală şi Botezan Petru-Lucian;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 137 din 22.02.2017 încheiat între autoritatea locală şi d-na Iszlai Diana-Iulia;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 135 din 22.02.2017 încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Iosif Attila;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 19.03.2014 încheiat între autoritatea locală şi d-na Szabó Emilia-Margareta;

10. Proiect de hotărâre prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009 încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiția;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

12. Proiect de hotărâre privind cesiunea și reînnoirea contractului de concesiune nr. 330 din 17.12.2009 către dl. Bozdog Adrian și d-na Bozdog Eugenia;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”, cod SMIS 120294;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 79 din 25.06.2019;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea infrastructurii pentru biciclete”;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Luduș în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.5 și anexei nr.6 la Regulamentul privind organizarea, autorizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în orașul Luduș aprobat prin HCL nr. 57/2021;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș precum și tarife practicate pentru organizarea și funcționarea serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

21. Diverse.

 

Actualizat in - 17.02.2022, la ora 15:43.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197370, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.