Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 august 2019 și de la ședința extraordinară din data de 16 septembrie 2019 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni pentru prevenirea și înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase și asigurarea unei circulații fluente pe perioada de iarnă 2019 – 2020;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbanădurabilă al orașului Luduș - ANEXA privind Planul de mobilitatea urbana durabila;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Pod rutier peste râul Mureș”, Orașul Luduș, județul Mureș;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod rutier peste râul Mureș”, Orașul Luduș, județul Mureș;

7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Pod rutier peste râul Mureș”, Orașul Luduș, județul Mureș;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 253  din 28.08.2019, încheiat între autoritatea locală şi d-na Pop Laura-Luciana;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Gherasim Ovidiu-Gabriel;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 16.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moca Eufim-Daniel;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Runcan Andreea-Gabriela;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 306 din 23.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Andras Margareta;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 302 din 01.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cebotari Vitalie și d-na Cebotari Ina;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 305 din 23.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Ienei Sándor;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 303 din 01.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi S.C. RO DACIA COM S.R.L.;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 307 din 23.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Sandor-Bornemisza Iosif;

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 308 din 23.10.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szanto Francisc;

18. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al hotărârii nr. 57/28.05.2019;

19. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MICHI ELENA MARGARETA ca asistent personal pentru minora  bolnavă cu handicap grav MICHI ESMERALDA GEOVANA;

20. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei SAVU ANCA ca asistent personal pentru minorul  bolnav cu handicap grav SAVU LUCA NECTARIE;

21. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei SÎMPETREAN ANCA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav PALAGHIE ANA;

22. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  IOZSA MĂRIOARA;

23. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  TRUFĂȘILĂ ANA;

24. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  GHIRCA VICTORIA;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pentru a sărbători familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie;

26. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 158.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea golului temporar de casă pe anul 2019;

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

29. Diverse.

 

Actualizat in - 23.09.2019, la ora 15:17.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197190, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.