Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 martie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș, pentru anul 2022;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităților de pescuit recreativ/sportiv pe Brațul Mort al râului Mureș;

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2023;

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Cămin cultural” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Școala generală Avrămești” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Școala generală cartier Roșiori” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 209 din 21.05.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Văcar Alexandra;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Băiețan Vasile-Daniel și d-na Băiețan Alina-Mariana;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 182  din 23.04.2012, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Farmacia Panax S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 3 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Herczeg Francisc-Vasile și d-na Herczeg Gerlinda-Ildikó;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Stoica Pompei-Aurel;

13. Diverse.

                        - Referatul nr. 24648 din 19.04.2022 întocmit de Comp. „Cadastru și Agricultură”.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2022 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Federația Română de Tenis a imobilului-teren înscris în C.F. 59657 Luduș, nr. cad. 59657;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația „Chemarea Străbunilor” și a protocolului de colaborare între UAT Luduș și Editura „Creator” SRL Brașov, în vederea organizării manifestării „Zilele Orașului Luduș”, ediția 2022;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

 

            Pentru punctul „Diverse”

-         Adresa nr. 24908 din 26.04.2022 înaintată de 31 societăți comerciale.

 

Actualizat in - 08.11.2022, la ora 13:19.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200170, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.