Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 februarie 2019 ;

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală și S.C. Telekom România Communications S.A.;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuiță;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare, amenajare și dotare Parcul Tineretului”, cod SMIS 119394;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Luduș nr. 158/2018 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002, privind Normele de gospodărire pe teritoriul Orașului Luduș;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic” Anexa nr.1 la HCL nr. 86/16.06.2015;

7. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei SZEKELY KATALIN ca asistent personal pentru  bolnavul cu handicap grav SZEKELY ISTVAN GELLERT;

8. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav KOCSIS STEFAN;

9. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav PRECUP MARIA;

10. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav ABRAHAM  ISTVAN;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav ALBERT IRINA;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav HOCA VASILE;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”;

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente actualizate pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”, cod SMIS 120333;

15.  Proiect de hotărâre  privind acceptarea preluării în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale a imobilului-teren în suprafață de 1447 mp, înscris în C.F. nr. 57716 Luduș;

16. Diverse.

 

Actualizat in - 03.04.2019, la ora 12:32.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197544, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.