Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 martie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2024;

3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 189 din 21.04.2015, de la dl. Herepean Adrian și d-na Herepean Ana-Gabriela către dl. Iurian Sergiu-Alin și d-na Bogățan Simina-Georgiana;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 209 din 21.05.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Văcar Alexandra;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 11 din 20.05.1998, încheiat între autoritatea locală şi dl. Baranyai Ștefan;

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 9, către d-na Șoneriu Ruxandra-Cornelia;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Luduș pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” COD MYSMIS 130963;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația „Chemarea Străbunilor” în vederea organizării manifestării „Zilele Orașului Luduș – 2023”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ – teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării Asociației „SALVITA-SMURD”;

13. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 aprilie 2023 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în oraşul Luduş”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în oraşul Luduş”;

16. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în oraşul Luduş”;

17. Proiect de hotărâre privind participarea UAT orașul Luduș în cadrul programului „Casarea autovehiculelor uzate” finanțat prin Administrația Fondului pentru mediu, aprobarea cuantumului contribuției proprii și stabilirea numărului de autovehicule uzate care face obiectul proiectului;

 

Actualizat in - 24.04.2023, la ora 11:25.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197543, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.