Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Acte necesare pentru eliberarea acordului de funcţionare:

 

Actele vor fi prezentate in copie:

 

1. Actul constitutiv;
2. Certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă tribunalul judeţului în care societatea

comercială sau PFA/II/IF îşi are sediul social respectiv domiciliul cu CODCAEN REV 2;
3. Certificat constatator emis în temeiul art. \T alin. (1) din legea nr. 359/2004 de către ORC

de pe tribunalul judeţului în care societatea comercială sau PFA/II/IF îşi are sediul social

respectiv domiciliul cu COD CAEN REV 2;
4. Autorizaţia de funcţionare pentru alimentaţie publică;
5. Copie după actul de identitate al reprezentantului firmei (patron, administrator);
6. împuternicire notarială de reprezentare a intereselor firmei (după caz);
7. Extras CF (dată recentă) şi Contract de închiriere/Contract de comodat (sau actul care
atestă posesia legală a spaţiului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea);
8. Acordurile autentificate ale vecinilor direct afectaţi pe o rază de 15 m sau, după caz,
acordul autentificat al asociaţiei de locatari/proprietari din raza de impact, referitor la
desfăşurarea activităţii respective şi la programul de funcţionare pentru activităţile:
   − discoteci, baruri şi alte activităţi incluse conform Ordinului preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN;
   − unităţilor care solicită activitate cu program prelungit sau nonstop;
   − unităţilor cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum
spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc, care pot crea
riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot,
vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc, prevăzute în Ordinul nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei;
9. Certificat de urbanism/autorizaţie de construire privind schimbarea destinaţiei spaţiului
(după caz);
10. Contractul de concesionare a terenului aparţinând domeniului public, în situaţia în care
prin amenajarea spaţiului, acesta este afectat;
11. Autorizaţiile, avizele şi/sau licenţele de funcţionare eliberate în conformitate cu
specificul activităţii şi reglementărilor legale în vigoare (autorizaţia sanitară, autorizaţia
sanitar-veterinară, autorizaţia de mediu, avizul organelor de pompieri, avizul ISU
Mureş, etc.) emise de instituţiile abilitate;
12. Contractul de salubritate, conform regulamentului de ordine publică.
 

Formular cerere

Cerere anulare acord de funcţionare

Regulamentul de Eliberare a Acordului de Functionare

Actualizat in - 02.12.2015, la ora 15:12.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202472, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.