Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 29 noiembrie 2022 și de la ședința extraordinară din data de 13 decembrie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind cesiunea și prelungirea contractului de închiriere nr. 284 din 19.12.2012, de la d-na Puia Veselina către d-na Oniț Ioana:

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe  care sunt construite garaje auto, pentru anul 2023;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind lucrările ce trebuie executate în anul 2023 de către beneficiarii  Legii nr. 416/2001;

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome;

8. Proiect de hotărâre pentru abrogarea literei b) alin. 4 litera A din anexa nr. 8 la  HCL nr. 57 din 26 aprilie 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2023;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2023;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 noiembrie 2022;

11. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului „Teren” – str. Republicii, în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Orașului Luduș – domeniul public;

12. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2022

 

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 304 din 22.11.2010, încheiat între autoritatea locală și S.C. Profilantropia FL S.R.L.;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 

Actualizat in - 21.12.2022, la ora 11:42.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197191, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.