Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 iunie 2022.

2.  Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială – Semestrul I 2022;

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Parcul cu ceas” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Teren de joacă” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Școala generală nr. 1 (local nr. 1 și 2)” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Secția Infecțioase” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Secția Chirurgie” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 16 din 04.07.2006 de la dl. Câmpean Nicolae cu d-na Câmpean Clara și dl. Kiss Karol cu d-na Kiss Felicia către dl. Mărginean Petru și d-na Mărginean Marioara;

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 260 din 26.07.2017, încheiat între autoritatea locală şi d-na Luca Maria-Manuela;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6 din 29.07.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bucur Emil;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

12. Diverse.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2022

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Teren de joacă” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația „Grai Ardelean” în vederea organizării manifestării „Gheja în Sărbătoare”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

  16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod rutier peste râul Mureș”, orașul Luduș, județul Mureș;

17. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I”. S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Pod rutier peste râul Mureș”, Orașul Luduș, județul Mureș;

18. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în oraşul Luduş”;

           19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 

Actualizat in - 20.07.2022, la ora 12:30.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197417, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.