Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 aprilie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2022;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și punerea în valoare a Castelului Bánffy din orașul Luduș, județul Mureș”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Asigurarea mobilității urbane în orașul Luduș, județul Mureș”;

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 321 din 20.11.2009, de la S.C. Gedeon Richter România S.A. către dl. Bercheșan Cosmin și d-na Bercheșan Angela;

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea și prelungirea contractului de închiriere nr. 24 din 01.06.2001, de la dl. Bucur Traian către d-na Stoica Andreia-Brîndușa;

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 206 din 16.07.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Ignat Luiza-Dana;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap . 3, către dl. Crăciun Dan-Doruț;

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

10. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 mai 2021

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ-teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Luduș, pentru anul 2021.

Actualizat in - 24.05.2021, la ora 12:25.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204988, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.