Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Formulare cerere pentru eliberarea atestatului de producător şi carnetului de comercializare produse agricole:

Formulare cerere pentru vânzare teren extravilan conform Legii nr. 17 / 2014:

Acte necesare în scopul completării registrului agricol:

 

  • acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membri;
  • acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane.

Aceste acte pot fi: - extras de carte funciară - titlu de proprietate - contract de vânzare cumpărare - contract de donaţie - testament - certificat de moştenitor - act de succesiune - act de ieşire din indiviziune - act de partaj voluntar - act de parcelare.

 

Acte necesare în vederea eliberării duplicatelor titlurilor de proprietate pe terenuri (în caz de pierdere):

 

  • Cerere adresată Primăriei;
  • Act de identitate;
  • Dovada publicării în M.O. p. a-III-a a pierderii titlului de proprietate;

Declaraţie notarială pe propria răspundere dată de titular, respectiv de persoanele înscrise în titlul de proprietate, după caz de moştenitorii acestora, din care să rezulte acordul tuturor cu privire la eliberarea duplicatului, respectiv în ce condiţii a fost pierdut titlul de proprietate.

Acte necesare în vederea vizării şi înregistrării contractelor de arendă:

 

  • Cerere adresată Primăriei;
  • Dovada plăţii taxei;
  • Acte de identitate ale ambelor părţi;

CUI şi act de identitate al administratorului în cazul persoanelor juridice.

Actualizat in - 05.10.2023, la ora 13:21.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202474, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.