Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 octombrie 2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 315 din 26.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Emiliu-Mihăilă şi d-na Tilincă Maria;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 316 din 26.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Mihai-Florin şi d-na Tilincă Zoiţa-Ofelia;

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 277 din 07.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Godri Ioan şi d-na Godri Ana;

5. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a suprafeţei de 3,65 mp din str. Crinului, către dl. Pădurean Iacob-Adrian şi d-na Pădurean Ana-Violeta-Andreea, pentru amenajarea unei alei de acces către imobil;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.;

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului „Şcoala Generală Gheja” în centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 26.04.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Luduş, cu modificări şi completări ulterioare;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi aproximativ 9 km oraşul Luduş, judeţul Mureş” – etapa I;

10. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi aproximativ 9 km oraşul Luduş, judeţul Mureş” – etapa I;

11. Proiect de hotărâre privind certificarea regimului juridic al investiţiei „Modernizare străzi aproximativ 9 km oraşul Luduş, judeţul Mureş” – etapa I;

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Orăţenesc „Dr. Valer Russu” Luduş;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind modalitatea de identificare a beneficiarilor Legii 248/2015, precum şi modalitatea de soluţionare  a situaţiilor identificate;

14. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MARIAN DANIELA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav LUCA LUCREŢIA;  

15. Proiect de hotărâre privind angajarea d-lui ISZLAI ATTILA – CSABA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav ISZLAI MARIA;   

16. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei PUIA DORINA – MARIA ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap grav PUIA VASILE;                    

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

18. Diverse.

 Completarea ordinii de zi:

            19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de administrare a serviciului public de salubrizare al oraşului Luduş - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare al oraşului Luduş – activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;

Actualizat in - 26.11.2018, la ora 11:51.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1199932, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.