Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 septembrie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 297 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Kristof Csaba;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 269 din 15.11.2017, încheiat între autoritatea locală şi dl. Korodi Jozsef-Attila;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Eva;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosința apartamentelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 552 din 22.10.2012, încheiat între  autoritatea locală şi S.C. Bea Han S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 07.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Godri Ioan şi d-na Godri Ana;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 10, către dl. Macarie Mihai;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 8, către dl. Socaci Florin-Claudiu;

11. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2022

 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 268 din 15.11.2017, încheiat între autoritatea locală și dl. Murșa Adrian-Aurelian;

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Oborul de animale” în evidențele de publicitate imobiliara, în proprietatea Orașului Luduș – domeniul public;

14. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului Sala de sport” în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea Oraşului Luduş – domeniul public;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni pentru prevenirea și înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase și asigurării unei circulații fluente pe perioada de iarnă 2022 – 2023;

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș a unui bun aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la SC Marvicom Service SRL a unui imobil situat în orașul Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amplasare puncte de reîncărcare vehicule electrice”, a descrierii sumare a investiției, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte „Mobilitate urbană durabilă – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local;

 

Actualizat in - 25.10.2022, la ora 10:34.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200170, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.