Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 noiembrie 2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere  privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2019;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1278 din 03.12.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.

6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare asupra terenului în suprafaţă de 16700 mp instituit în favoarea Consiliului Judeţean Mureş;

7. Proiect de hotărâre privind implementarea de către UAT Orașul Luduș a proiectului „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2019;

9. Proiect de hotărâre privind zonarea orașului Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de  servicii cu mijloacele auto, utilajele şi echipamentele din dotarea Direcţiei „Drumuri, Intervenţii, Transport şi Zone Verzi” precum și tarife pentru prestațiile specifice realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș;

11. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MATEI ANA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav NICOARĂ LUCREȚIA;                    

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul  preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 13 decembrie 2018;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Diverse.

 

Actualizat in - 18.12.2018, la ora 11:51.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200754, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.