Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 ianuarie 2021 și de la ședința extraordinară din data de 8 februarie 2021.

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2020;

3. Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrative-teritorială a U.A.T. Orașul Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 270 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bologa Marius-Valentin;

5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 30 din 01.10.1998, încheiat între autoritatea locală şi d-na Cucerzan Maria;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 19.03.2014,încheiat între autoritatea locală şi d-na Szabó Emilia-Margareta;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 259  din 26.07.2017,încheiat între autoritatea locală şi d-na Hodoș Anamaria;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 130 din 25.08.2020 privind stabilirea denumirii unei străzi nou create, aflate în continuarea unei străzi existente;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020;

12. Diverse.

                 Solicitarea d-lui Hoca Vasile înregistrată sub nr. 17.391/01.02.2021;

                        Prezintă: Biroul  „ITL”;

-         Solicitarea Paco Power Gym SRL înregistrată sub nr. 17.865/04.02.2021;

Prezintă: Serviciul „ I.A.D.P.”;

-        Solicitarea Federației Române de Tenis înregistrată sub nr. 42.230/16.12.2020

Prezintă: Biroul  „ITL”;

 

Actualizat in - 18.02.2021, la ora 19:30.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204984, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.