Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 martie 2019 și de la ședința extraordinară din data de 15 aprilie 2019 ;

2.  Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul 2020;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 209 din 21.05.2014 încheiat între autoritatea locală şi d-na Văcar Alexandra;

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 15 din 10.11.2003, de la d-na Moldovan Florentina către dl. Moldovan Nicolae-Sorin;

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 198 din 29.03.2017 încheiat între autoritatea locală şi d-na Vaida Gizela-Ana;

6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 1278 din 03.12.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înfiinţată Comisia de circulaţie rutieră a Oraşului Luduş;

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a imobilului ”Brațul Mort al râului Mureș”, în vederea amenajării și practicării pescuitului recreativ sportiv;

9. Proiect de hotărâre privind completarea Actului constitutiv al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiar-contabile și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018 ale societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația Culturală „Hai în Sat” în vederea organizării manifestării „Zilele Orașului Luduș”, ediția 2019;

 

14. Diverse.

 

Actualizat in - 23.04.2019, la ora 13:36.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197419, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.