Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

21 noiembrie 2014 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre pentru acordarea de subvenţii din bugetul Oraşului Luduş, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes local.

14 noiembrie 2014 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Luduş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes public.

 22 octombrie 2014 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public

14 octombrie 2014 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normative:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Luduş cu alte unităţi administrati-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei "SALVITA".

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDĂRII FACILITĂŢILOR LA TRANSPORT PUBLIC LOCAL DESFĂŞURAT PE RAZA ORAŞULUI LUDUŞ.

 

ANUNŢ PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE SC ROSAL GRUP SA

 

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE BUNĂ GOSPODĂRIRE PE TERITORIUL ORAŞULUI LUDUŞ

 

Actualizat in - 31.10.2023, la ora 15:28.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204892, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.