Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 26 iunie 2018 și de la ședința extraordinară din data de 19 iulie 2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Introducere teren în intravilan și stabilire zonă funcțională și RLU”, orașul Luduș, str. Principală, beneficiari Kadar Francisc și Kadar Margit;

3. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicapibilității hotărârii Consiliului Local nr. 274 din 17.11.2009;

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 285 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Cătană Gabriela-Luminița;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 295 din 16.08.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Laszlo Judit;

6. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 20 din 23.06.1998, încheiat între autoritatea locală şi Moca Costin-Roberto;

7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 208 din 24.04.2013, de la BEJ Vlas Maria-Cristina către dl. Deaj Mihai-Vasile și d-na Deaj Ioana;

8. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei RIMOVECZ-GHERMAN DENISIA AURORA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav GHERMAN AURORA ANA;

9. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav BOTEZAN EMILIA;

10. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav SZEKELY ISTVAN GELLERT;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav COSTIN MARIA;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav SABĂU MARIA;

13. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav DEE MARTA ORSOLYA, prin reprezentant legal DEE EMESE;

14. Raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în orașul Luduș în perioada ianuarie – iunie 2018;
Prezintă: d-na Pap Andrea;

15. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul Serviciului de Asistență Socială - semestrul I 2018;

16. Diverse.
 

Actualizat in - 26.07.2018, la ora 14:26.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200754, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.