Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

 1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 august 2018 și de la ședința extraordinară din data de 5 septembrie 2018;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casă de Cultură din orașul Luduș, jud. Mureș”;

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Asocierea S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. – S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii desemnat -  S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită instituit în favoarea Școlii Gimnaziale ”Ioan Vlăduțiu” asupra unor bunuri aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale;

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale a imobilului „Centrala Termică nr. 1”, în scopul scoaterii din funcţiune şi valorificării prin vânzare la licitaţie;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Gherasim Ovidiu-Gabriel;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Runcan Andreea-Gabriela;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 18.09.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Moca Eufim-Daniel;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. pentru dl.  Moca Eufim Daniel;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Luduș și Asociația Culturală „Tradițional de Transilvania” în vederea organizării manifestării „Festivalul Toamna Ludușeană” – ediția 2018;                    

 11. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Nunta de Aur” și alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pentru sărbătorirea unui număr de 17 familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;                    

12. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  SOOS MARIA;                    

13. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  NICOARĂ IOAN;                    

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 574.000 din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea golului temporar de casa pe anul 2018;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Diverse.

Actualizat in - 21.09.2018, la ora 14:14.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200750, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.