Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 septembrie 2018 și de la ședința extraordinară din data de 10 octombrie 2018;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a documentelor încadrate la clasa secret de stat, nivelurile strict secret și secret, emise de către Consiliul Popular al Orașului Luduș, Consiliul Local al orașului Luduș, respective Primăria Orașului Luduș, la clasa secret de serviciu;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

5. Proiect de hotărâre privind încetarea prin retragere a contractului de concesiune nr. 19 din 16.12.2003, încheiat între autoritatea locală şi S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A.- reprezentată prin  administrator judiciar CONSULTA 99 SPRL;

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 1 din 17.03.2008, de la d-na Degan Viorica către dl. Neagu Gheorghe și d-na Neagu Maria și diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului;

7. Proiect de hotîrâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 552 din 22.10.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Bea Han S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza oraşului Luduş;

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de administrare a serviciului public de salubrizare al orașului Luduș – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Luduș – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de mandat încheiat între autoritatea locală și dl. Căpușan Sebastian-Răzvan;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

14. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  STOICA RAVECA;                    

15. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  NICOARĂ LUCREȚIA;                    

16. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  SIMON RAIMUND;                    

17. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MARIAN DANIELA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav LUCA LUCREȚIA;                    

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș pe trim. III 2018.

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

21. Diverse.

- adresa nr. 32.382 din 21.09.2018 înaintată de Parohia Ortodoxă Luduș V;

- adresa nr. 33.799 din 09.10.2018 înaintată de dl. Gheborean Mircea;

- adresa nr. 33.804 din 09.10.2018 înaintată de dl. Gheborean Mircea;

- adresa nr. 33.806 din 09.10.2018 înaintată de dl. Gheborean Mircea.

Actualizat in - 26.10.2018, la ora 14:32.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200748, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.