Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 19 decembrie 2017;

2.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția orașului Luduș în anul 2017;

3.      Raportul activităților  desfăşurate  de către  Plutonul 1 Jandarmi Luduș  în anul 2017;

4.      Raport privind activitatea desfăşurată de Poliția locală Luduș în anul 2017;

5.  Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în anul 2017;

6. Raport de informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul Serviciului public de asistență socială – semestrul II 2017;

7.  Raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în orașul Luduș în perioada iulie 2017 – decembrie 2017;

8.      Rapoarte privind activitatea desfăşurată de consilierii locali în anul 2017;

9.      Rapoarte  de  activitate  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Luduș pe anul 2017;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosința apartamentelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

11. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002,  încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

12. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. Compania Aquaserv S.A. a unor bunuri proprietate publică aparținând sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare;                          

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Luduș IV a terenului în suprafață de 639 mp, evidențiat în C.F. nr. 51132 Luduș;

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orașului Luduș;

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul local al orașului Luduș pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

17. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș, pentru anul școlar 2018 – 2019 ;

18. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacantă și schimbarea denumirii Compartimentului „ Economia bazată pe cunoaștere” în Compartimentul „Tehnic;

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului evaluarii performanțelor  profesionale individuale ale secretarului orașului Luduș pentru perioada 25.07.2017 – 31.12.;

20. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav KELEMEN MELINDA BLANKA, prin reprezentant legal KELEMEN SANDOR;

21. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  CĂLUGĂR VIRGIL;

22. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  ZSIGOCZKI BELA;

23. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  POP GHEORGHE;

24. Diverse.


 

Actualizat in - 26.01.2018, la ora 12:27.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200752, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.