Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, prexum şi amenzile aplicabile în anul 2015.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînoirii, pe o prioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr.53766 Luduş, nr. cad. 53766.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Luduş nr.61 din 15.04.2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Luduş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul acordării de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes local din bugetul local al oraţului Luduş.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de prioritate de subvenţionare de la bugetul local în anul 2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Unităţii administrativ-teritoriale Luduş pentru anul 2015.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Cooperare pentru implementarea proiectului "POLIŢIE - AUTORITĂŢI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT" - 2015-2017.

10 Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Sportivul Anului domnului Bica Vasile Ionuţ.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2015 şi înfiinţarea a 21 posturi de asistent personal.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului oraşului Luduş pentru anul 2015.

13. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 2400 reprezentând contribuţie parţială pentru plata serviciilor de îngrijire într-un centru social a persoanei vârstnice SIMON ESTERA în anul 2015.

Actualizat in - 11.12.2014, la ora 12:32.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197547, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.