Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de acordare de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi/sau pe teren în cazul unei calamităţi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de înlesniri la plată acordate persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din îndemnizaţii de şomaj sau ajutor social.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1278 din 03.12.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind încheierea directă către Tilincă Emiliu şi Maria a terenului aferent imbilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995.

5. Proiect de hotărâre privind încheierea directă către Tilincă Mihai şi Ofelia a terenului aferent imbilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995.

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.275 din 16.10.2013, încheiat între autoritatea locală şi dl. Seres Francisc.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei imobilului ce face obiectul contractului de concesiune din 15.11.2004, încheiat între autoritatea locală şi dr. Jerca Crisitna, prin Cabinet medical individual.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei imobilului ce face obiectul contractului de concesiune din 15.11.2004, încheiat între autoritatea locală şi dr. Istrati Ecaterina, prin Cabinet medical individual.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei imobilului ce face obiectul contractului de concesiune din 15.11.2004, încheiat între autoritatea locală şi dr. Balint Iosif, prin Cabinet medical individual.

10. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a 9 loturi de teren în suprafaţă de 12,50 mp fiecare, situate în oraşul Luduş, str. Ghioceilor, pentru realizarea de parcări acoperite.

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.312 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szekely Imola.

12. Proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public.

13. Proiect de hotărâre privind mdificarea şi completarea anexei la HCL nr.24/29 iulie 2008 prin care s-a aprobat lista cu spaţiile ce au destinaţia cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a oraşului Luduş, în condiţiile OUG nr.68/2008.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei pentru membrii comisiei de vânzare a spaţiilor medicale şi a comisiei de contestaţii.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă de la bugetul local pentru familia domnului Haiduc Chirilă Ioan, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui incendiu.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaţiei de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav RĂCHITĂ GHEORGHE.

17. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaţiei de îngrijire pentru minora cu handicap grav OTVOS NINA, prin reprezentant legal COVACI SUSANA.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei carelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduş.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor elevilor din învăţământulpreuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. III 2014.

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

22. Proiect de hotărâre privind propunerea de încetare a Contractului de asociere încheiat între Consiliul local Luduş şi Asociaţia neguvernamentală "CARITAS METROPOLITAN GRECO-CATOLIC" Blaj, Punct de lucru Luduş.

23. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei aferente lunilor noiembrie 2014-ianuarie 2015, pentru chiriaşii locuinţelor realizate prin A.N.L., situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, nr.13-15-17, neracordate la utilităţi.

24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în Adunarea generală a acţionarilor SC Compania Aquaserv SA.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3000 lei de la bugetul local, pentru Asociaţia Sportivă "Spicul Gheja", în vederea susţinerii activităţii sportive.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Oraşul Luduş şi Clubul Sportiv "Viitorul" Luduş.

Actualizat in - 04.12.2014, la ora 08:53.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197728, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.