Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de acordare de facilităţi fiscale la plata impozitelui pe clădiri şi /sau pe teren, în cazul unei calamităţi naturale.

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.174 din 23.09.2014 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Condiliului local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială nr.1 Luduş.

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.175 din 23.09.2014 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Condiliului local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice la Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3000 lei de la bugetul local pentru Parohia Catolică Luduş.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii imobilului "Piaţa agroalimentară săptămânalâ" în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş - domeniul public.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a 6 loturi de teren în suprafaţă de 20mp fiecare, situate în oraşul Luduş, str. Crinului, pentru construcţie garaje.

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării facilităţilor la transportul public local desfăşurat pe raza oraşului Luduş.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L., situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, nr.13-15-17, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.

10. Proiect de hotărâre privind închirierea directă către Godri Ioan şi Ana a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în proprietate în baya Legii nr.112/1995.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase şi asigurării unei circulaţii fluente pe perioada de iarnă 2014-2015.

Actualizat in - 22.10.2014, la ora 13:53.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197155, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.