Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 ianuarie 2018 și de la ședința extraordinară din data de 16 februarie 2018 ;

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2017;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 143 din 28.09.2017;

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea străzilor de pe raza administrativă a localității în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 289 din 21.05.2010, de la d-na Alb Emilia, către dl. Sânpetrean Radu-Florin;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Telekom Romania Communications S.A.;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. pentru dl.  Giurgea Dumitru-Tudor;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 291 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Florea Isabela;

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive ale Asociației Clubul Sportiv Mureșul Luduș în anul 2018;

11. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrielor consiliului de administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea zonării Orașului Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pe anul 2018 cuprinzând lucrările ce trebuie executate de către benefeciarii Legii 416/2001;

14. Proiect de hotărâre privind angajarea  d-nei KIS TUNDE KINGA ca asistent personal pentru  minora bolnavă cu handicap grav GYORMATI ANDREA MARIA;

15. Proiect de hotărâre privind angajarea  d-lui DETEȘAN OVIDIU CĂLIN ca asistent personal pentru  bolnavul cu handicap grav DETEȘAN PETRU;

16. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav MOLDOVAN SÂIA;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a  execuție  bugetare pe anul 2017;

18. Diverse.

 

Actualizat in - 21.02.2018, la ora 15:06.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200125, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.