Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 24 aprilie 2018 și de la ședința extraordinară din data de 4 mai 2018 ;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de administrare a serviciului public de salubrizare al orașului Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare al orașului Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafață de 1.040 mp, situate în orașul Luduș, str. 1 Mai, pentru realizarea unei spălătorii auto;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din orașul Luduș, aprobat prin H.C.L. nr. 231 din 28.09.2009;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 33,30 mp din str. Pieții, către S.C. XXX Control S.R.L., pentru realizarea unei terase deschise;

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl.13, ap.9, către dl. Cazac Augustin Ovidiu;

8. Proiect de hotărâre privind prestarea contra cost a unor servicii, pentru persoane fizice și juridice, de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Luduș.

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrative pentru sectoare cadastrale,  nr. 6435 / 26.06.2017.

10. Proiect de hotărâre privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova;                    

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav  OLARU MARIUS DANIEL;                    

12. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav  CORNEA MARTA;                    

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

14. Diverse.

 

Actualizat in - 25.05.2018, la ora 11:48.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1200750, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.