Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de bună gospodărie pe teritoriul Oraşului Luduş;

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de închiriere nr.301/2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Morar Elena-Anca;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat între autoritatea locală şi Serviiul de Ambulanţă Judeţean Mureş;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.324 din 20.11.2009;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale a imobillui "Centrala Termică nr.1", în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin vânzare la licitaţie;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a 6 loturi de teren în suprafaţă de 20 mp fiecare, situate în oraşul Luduş, str. Crinului, pentru construire de garaje;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a imobilului "Centrala Termică nr.5", situat în oraşul Luduş, str. Republicii, cu destinaţie de magazie;

9. Proiect de hotărâre privinda darea în folosinţă gratuită către unităţile de învăţământ a unor bunuri aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale;

10. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în aplicarea art.107, alin.(1) din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect Dispensarul Medial Urban nr.1 situat în oraşul Luduş, str. Avram Iancu, nr.10;

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Local în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, în condiţiile OUG nr.68/2008;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2000 lei de la bugetul local pentru Atletic Club Sportin Luduş, în vederea organizării ediţiei a X-a a competiţiei interjudeţene de atletism pentru copii şi juniori "TROFEUL ELLA KOVACS", ce se vor desfăşura în data de 4 octombrie 2014 în oraşul Luduş;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3000 lei de la bugetul local pentru Parohia Ortodoxă Română Luduş II;

15. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de personal contractual, vacant, nivel superior, de ispector de specialitate, într-un post nivel inferior, muncitor I, în cadrul Direcşiei "Drumuri, Intervenţii şi Transport";

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologice nr.1 Luduş;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială nr.1 Luduş;

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Ioan Vlăduţiu" Luduş;

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administraţie la Grădiniţa Căsuţa Fermecată Luduş;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria oraşului Luduş şi Asociaţia "Crescătorilor de păsări şi animale mici Luduş2011";

21. Proiect de hotărâre având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.138/19.08.2014 privind atribuirea denumirii a unei străzi în oraşul Luduş;

22. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare de înlesniri la plată;

23. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaţiei de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav KERESZETEŞ PETRU;

24. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei GIURGEA ANA MARIA ca asistent personal pentru minorul bolnav cu handicap grav GIURGEA ANDREI DANIEL;

25. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi prin metode alternative" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

27. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea obictivului de investiţii "Modernizare străzi prin metode alternative";

28. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui post de asistent personal;

29. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MAILAT MIRELA ca asistent personal pentru minorul bolnav cu handicap grav MAILAT ANDREI;

30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 lei de la bugetul local pentru sărbătorirea unui număr de 26 de familii de pensionari care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi sărbătoresc "NUNTA DE AUR";

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

Actualizat in - 17.09.2014, la ora 11:01.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1197159, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.